Nota Emas Dan Syariah 12 #NOTAEDS12

#NOTAEDS12

Bila emas yang dikunci harga telah sedia untuk diambil di mana-mana cawangan Public Gold, pembeli akan pergi bersama bukti duit (slip payment dll) yang telah dimasukkan ke akaun Public Gold.

Pada ketika itulah baru akan berlaku akad jual beli. Emas telah sedia, slip payment sebagai bukti duit dalam akaun Public Gold pun sudah ada.

Maka berakad jual beli lah antara pembeli dengan Public Gold yang berwakilkan staf di cawangan.

Emas dan harga pada ketika itu akan bertukar secara lani atau spot. Pemilikan emas pula bertukar secara sebenar (actual possession) daripada Public Gold kepada pembeli.

Bukti akad diterjemahkan dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh pembeli dan juga staf Public Gold.

Alhamdulillah. Selesailah akad jual beli emas secara patuh Syariah.

#khairulanuarbasridotcom #emasdansyariah #publicgold #celikemas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*