Nota Emas Dan Syariah 19 #NOTAEDS19

#NOTAEDS19

Proses menjual balik item emas kepada Public Gold dimulai dengan kunci harga. Ketika ini akad belum lagi berlaku.

Dalam masa 24 jam, pemilik emas yang mengunci harga untuk menjual emas miliknya kepada Public Gold mesti menyerahkan emas itu di mana-mana cawangan Public Gold pilihannya.

Ketika serahan, ketika itulah akad jual beli akan berlaku. 2 syarat khusus jual beli emas mesti dipenuhi ketika akad.

#emasdansyariah #khairulanuarbasridotcom #publicgold #celikemas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*