Nota Emas Dan Syariah #NOTAEDS4

#NOTAEDS4 Emas adalah salah satu dari 6 ribawi item yang disebut dalam hadith Nabi SAWA. Untuk jual beli emas, ia mesti memenuhi semua syarat asas jual beli dan 2 syarat khusus iaitu : 1. Harga (bayaran) dan emas mesti bertukar secara lani (spot). 2. Berlaku pertukaran pemilikan (taqabudh) dari penjual kepada pembeli.
Kedua-duanya mesti berlaku ketika akad. Jika tidak berlaku ketika akad, maka jual beli emas tersebut berisiko terlibat dengan riba. Soalan yang boleh merungkai banyak masalah ialah; 1. Bila akad berlaku? 2. Apakah makna lani (spot)? 3. Apakah falsafah sebenar dari keperluan untuk bertukar pemilikan (taqabudh)? #khairulanuarbasridotcom #publicgold #emasdansyariah #celikemas

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*